TỔNG CỤC THỐNG KÊ
HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Chính sách bảo mật

- Mọi thông tin, số liệu trong báo cáo thống kê gửi qua hệ thống CĐBCTK điện tử sẽ được hệ thống lưu trữ, bảo mật, không công bố cho đến khi thông tin, số liệu báo cáo được thẩm định, duyệt công bố bởi đơn vị có thẩm quyền theo Luật Thống kê và các quy định hiện hành khác. Tổng cục Thống kê sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo của Chế độ BCTK cấp quốc gia được công bố bên ngoài trang web Chế độ báo cáo thống kê điện tử và trang web chính thức của Tổng cục Thống kê.

- Các đơn vị chức năng tham gia hệ thống được quyền truy cập các báo cáo đã thẩm định thuộc danh mục chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và phải chịu trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin, dữ liệu của các báo cáo thống kê thuộc danh mục báo cáo thống kê cấp quốc gia mà chưa được công bố.

- Chỉ những thông tin, số liệu báo cáo của các báo cáo đã được duyệt công bố mới được phổ biến đến người dùng tin nói chung trên trang web Chế độ báo cáo thống kê điện tử.

- Mọi thông tin về tài khoản truy cập của các đơn vị chức năng tham gia được hệ thống bảo vệ, bảo mật và không thể được dùng bởi bất kỳ đơn vị nào khác. Các đơn vị chức năng tham gia hệ thống phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập của mình.

- Mọi vi phạm các điều khoản trong chính sách bảo mật này vui lòng báo về:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin – Tổng cục Thống kê

Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Email: phuongphapchedo@gso.gov.vn.

Điện thoại: 0247 3046 666 (số máy lẻ 8008). 
 
© Bản quyền thuộc về Tổng cục Thống kê
Văn bản pháp lý | Chính sách bảo mật |