TỔNG CỤC THỐNG KÊ
HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
VĂN BẢN PHÁP LÝ
  Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê năm 2015
  Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
  Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vê Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia


 
 
© Bản quyền thuộc về Tổng cục Thống kê
Văn bản pháp lý | Chính sách bảo mật |